pilot omgevingsplan
pilot omgevingsplan
Algemene toelichting op de demo: Dit interactieve plan geeft een voorbeeld van hoe een omgevingsplan opgebouwd kan worden en eruit kan komen te zien. Het doel is tweeledig: enerzijds geeft het een beeld hoe een complex plan vraaggericht gepresenteerd zou kunnen worden om de discussie hierover scherper te krijgen. Daarnaast geeft het voorwaarden om een dergelijk plan te structureren en modelleren.

Dit voorbeeld is gebaseerd op het concept-omgevingsplan van de gemeente Bussum. Dit omgevingsplan kenmerkt zich door de brede reikwijdte die gevonden wordt door het integreren van zoveel mogelijk regelingen (verordeningen) op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Disclaimer: de inhoud van dit omgevingsplan is ontleend aan het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte van de gemeente Bussum. Dit omgevingsplan bevat echter niet de regeling zoals deze er voor de gemeente Bussum daadwerkelijk uit komt te zien, het is slechts een voorbeeld. In het voorbeeld zijn diverse fictieve functies, aanduidingen en regelingen opgenomen, om een beeld te geven van hoe een omgevingsplan eruit kan komen te zien. Deze regeling stemt dus niet overeen met de feitelijke situatie en kan ook juridisch of anderszins inhoudelijk onjuist zijn. Tot slot zijn sommige keuzes niet consequent doorgevoerd om verschillende opties te laten zien.